Відбулася міжнародна відеоконференція

2016-01-29

В рамках проекту створення та впровадження на національному рівні професійних стандартів діяльності фахівців з оцінювання, 28 січня 2016 року відбулася міжнародна відеоконференція «Міжнародний досвід професіоналізації оцінювання політик, програм і проектів».

Проект ініційований правлінням Української Асоціації оцінювання, підтриманий Асоціацією фахівців з оцінювання програм і політик (Росія) та EvalPartners Small Grants Program. 

Інформація про проект за посиланням: www.evalprof.org.ua Тривалість відеоконференції: 17.00 – 21.00 за Київським часом. 

В роботі конференції прийняв учать Віце-президент Інституту професійних кваліфікацій Сергій Притоманов.

Мета заходу: спільне розуміння професійних стандартів діяльності фахівців з оцінювання та його впровадження (спільного розуміння) у діяльність фахівців з оцінювання різних країн.

Доповіді.

 1. Вступне слово. Ольга Щетініна, (Голова Правління Української Асоціації Оцінювання (Україна)), Лариса Пильгун, (менеджер проекту, заступник голови Правління Української Асоціації Оцінювання (Україна)).
 2. Професіоналізація оцінювання в ЮАР. Donna Podems (керівник робочої групи по професіоналізації в Американській асоціації оцінювання, керівник робочої групи по професіоналізації в асоціації оцінювання ЮАР).
 3. Інституціоналізація оцінювання в Швейцарії: Професіоналізація через впровадження обов’язкових вимог. Bjorn M. Neuhaus, (Швейцарський Федеральний Інститут професійної освіти та навчання, SFIVET, Bern, Switzerland).
 4. Компетенції фахівця з оцінювання: міжнародний досвід. Олексій Кузьмін (Президент Асоціації фахівців з оцінювання програм і політик, президент компанії «Процес Консалтинг» (Росія)).
 5. Принципи оцінювання програм і політик. Володимир Балакірєв (директор з розвитку, консультант з оцінювання  програм і проектів, Компанія «Процес Консалтинг» (Росія)).
 6. Огляд міжнародних ініціатив у сфері професіоналізації оцінювання. Наталія Кошелєва (член Наглядової ради "Міжнародної Мережі "Оцінювання Програм", член Американської асоціації оцінювання, Компанія «Процес Консалтинг» (Росія)).
 7. Професійні стандарти в Україні. Сергій Притоманов (Віце-президент Інституту професійних кваліфікацій (Україна)).

Під час конференції були обговорені наступні питання.

 • Вимоги «роботодавців» до фахівців з оцінювання (знання, уміння, досвід особи, яка називає себе фахівцем з оцінювання);
 • Стандарти поведінки (Етичний кодекс) фахівця з оцінювання;
 • Досвід створення професійних стандартів фахівців з оцінювання у різних країнах;
 • Обов’язковість стандартів до виконання;
 • Включення стандартів до освітніх програм;
 • Професіоналізація оцінювання в Україні: потреби, напрацювання, ресурси.
Друк