Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів

2017-06-15

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 31 травня 2017 р. № 373 затвердив "Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF
 
Друк