Запущено новий проект Інституту професійних кваліфікацій

2017-10-01

Інститут професійних кваліфікацій 1 жовтня 2017 р. запустив у дослідну експлуатацію новий проект "Кваліфікаційна мапа України".

Кваліфікаційна мапа України ставить за мету максимально всебічний аналіз наявних трудових ресурсів (учні навчальних закладів, незайняте населення, працюючі, безробітні) та побудову моделі їх розвитку у розрізі регіонів.

По кожній області України будуть представлені наступні дані:

·         чисельність наявного населення області за статтю та місцем поселення;

·         статево-вікові показники населення області;

·         кількість навчальних закладів (ВНЗ та ПТНЗ), їх ліцензійні обсяги;

·         підготовка за напрямами та підготовка за професіями;

·         наявні вакансії в області.

Унікальний і запатентований програмний продукт, що лежить в основі "Кваліфікаційної мапи України", використовує лише наявну в офіційних джерелах інформацію та ставить на меті формування максимально адекватних показників формування трудового потенціалу областей та України в цілому.

Дані та висновки, наведені на "Кваліфікаційній мапі України", можуть використовуватися широким колом заінтересованих осіб, зокрема при підготовці показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійній орієнтації, планування кар’єрного розвитку.

Проект "Кваліфікаційна мапа України"  має посилання www.futureskills.org.ua та відповідні «ікони» на сайтах Інституту професійних кваліфікацій www.ipq.org.ua та Репозитарію професійних кваліфікацій www.profstandart.org.ua

Друк