Семінар проекту Erasmus+ "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів"

2018-02-19

16 лютого 2018 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України відбувся семінар щодо реалізації проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь українські партнери – представники консорціуму у складі:

• Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Інституту професійних кваліфікацій.

• Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

• Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

• Львівського національного університету імені Івана Франка;

З вітальним словом виступила директор ІПТО НАПН України Валентина Радкевич.

Досвідом підготовки педагогів професійного навчання з учасниками семінару поділився Анатолій Тарасюк, проректор Харківської інженерно-педагогічної академії.

З презентацією «Модель практико-орієнтованої підготовки педагогів професійного навчання: бачення ІПТО» виступила Ганна Романова, заступник директора ІПТО НАПН України.

Учасники консорціуму, зокрема Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Львівський національний університет імені Івана Франка, поділилися власним баченням практико-орієнтованої підготовки педагогів професійного навчання.

Учасники семінару обговорили структуру навчальних планів, кількість педагогічних дисциплін та дидактики, напрями посилення практичної підготовки, види, тривалість та бази практики, компетентності, необхідні педагогам професійного навчання.

З власним баченням щодо ролі Інституту професійних кваліфікацій в забезпеченні баз практик та впровадженні результатів проекту виступив Родіон Колишко, директор Інституту.

Друк