Регіональне замовлення та ринок праці

2020-01-22

Після  того, як у 2016 році фінансування підготовки кваліфікованих робітничих кадрів (регіональне замовлення) було передано на місцевий (обласний) рівень, обсяги підготовки та їх відповідність регіональній потребі у працівниках виглядає як сукупність окремих цифр, що відображають загальні обсяги підготовки навіть не розбиті за професіональними назвами робіт.

Інститут професійних кваліфікацій на «Кваліфікаційній мапі України» оприлюднює для кожної області власні дослідження регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів у 2018-2019 роках та їх відповідність потребам ринку праці.

За результатами аналізу місцевих бюджетних програм «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» сформовані власні висновки щодо ефективності фінансування закладів професійно-технічної освіти в областях.

Узагальнюючи можна сказати, що на думку експертів Інституту професійних кваліфікацій регіональне замовлення формується переважно без урахування потреб ринку праці в областях, не сприяє та не орієнтовано на задоволення потреб економічного розвитку регіонів.

Скоріше регіональне замовлення виконує соціально-підтримуючу функцію, надаючи, з одного боку, освіту й основи професії молоді, яка часто не має іншої можливості здобути освіту і професію, з іншого – матеріально підтримуючи існуючу систему закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону.

Більш детальна інформація та висновки Інституту професійних кваліфікацій містяться для кожної області за посиланням http://www.futureskills.org.ua/ua/map, а для України в цілому за посиланням http://www.futureskills.org.ua/ua/show/278.

 

Друк